Memorandumi

Štampanje memoranduma

Memorandum je list papira, najčešće A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci vašeg preduzeća.
Unutar poslovne komunikacije postoje određena pravila koja treba poštovati, jedno od njih govori da svako poduzeće ima vlastiti, originalan morandum.

Na memorandumu obavezno ide logo preduzeća, obično u gornjem levom uglu, a u hederu ili futeru podaci kao što su tekući račun, PIB, matični broj, kontakt telefoni, web sajt itd.

Lepo osmišljen i kvalitetno izrađen memorandum je kao ogledalo vašeg preduzeća s obzirom da na njemu dajete izjave, štampate odluke, rešenja i sva važna akta vašeg preduzeća.

Obično se štampaju na kunstdruk (masnom ili mat papiru) ili ofsetnoj hartiji u jednoj ili vise boja.

Ukoliko imate pitanja u vezi štamparskih usluga, slobodno nas kontaktirajte!