DOBRODOŠLI NA PREZENTACIJU ŠTAMPARIJE GARMOND

4
Proizvodi

Garmond Štamparija nudi širok asortiman kataloga i brošura, reklamnog materijala, knjiga, kancelarijskog materijala, ambalaža…

retouch7
Vrste štampe

Offset štampa, Digitalna štampa, Tampon štampa, Sito štampa…

2
Proizvodnja ambalaže

Danas je ambalaža važan instrument marketinga u pridobijanju kupaca.
Izgledu upakovanog proizvoda, pridajemo veliku pažnju, jer je dizajn ambalažnog materijala i forme ono čime se stvara i štiti brend.

Reči naših prijatelja

Prijatelji i saradnici Garmond Štamparije

Garmond štamparija Kikinda