Ambalaža

Ambalaža Kikinda

Danas je ambalaža važan instrument marketinga u pridobijanju kupaca.
Garmond štamparija izgledu upakovanog proizvoda pridaje veliku pažnju, jer je dizajn ambalažnog materijala i forme ono čime se stvara i štiti brend.

Proizvodimo kutije po obliku i dimenziji Vašeg proizvoda na kartonu, mikrovalu, valovitoj
lepenci…

Proces započinje kreiranjem izgleda kutije i dizajnom. Uz pomoć našeg dizajnerskog tima,
izabraćete najbolji materijal i oblik, koji će Vaš proizvod zaštititi i učiniti lepšim, sa svim
vizuelnim i informativnim podacima.

Sledeći korak je izrada probnog uzorka koji ćemo Vam prezentovati u našoj kancelariji u Kikindi.

Proces nastavljamo izradom alata za štancanje a zatim i štancanjem odabranog materijala. Po završetku štancanja, kutija se lepi, pakuje i sprema za isporuku.

Ukoliko imate pitanja u vezi štamparskih usluga, slobodno nas kontaktirajte!