Koverte

Štampanje koverata Kikinda

Koverte obezbeđuju da vizuelni identitet vaše firme bude kompletan.
Štampa na kovertama, u Garmond štampariji, realizuje se u offset ili digitalnoj štampi,a vrsta koverte se bira prema nameni. Mogu biti standardne, sa prozorom ili bez, i luksuzne.

Ukoliko imate pitanja u vezi štamparskih usluga, slobodno nas kontaktirajte!